Umową z dnia 16.10.2020 zawartą pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Legnicy a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu otrzymaliśmy dotację w kwocie 50.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie utylizacji zużytych środków ochrony osobistej wykorzystywanych do walki z epidemia COVID-19. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że zużycie środków ochrony osobistej oraz co za tym idzie wytwarzanie odpadów medycznych wzrosło znacząco. W samym 2 półroczu 2020 roku w stosunku do analogicznego okresu z 2019 roku nastąpił wzrost o 25 ton.