grafika covid

Punkt pobrań i rejestracja do niego działa w godzinach od 7:30 do 12:30.
Punkt wykonuje badania wyłącznie dla pacjentów posiadających skierowania wystawione przez lekarzy POZ, osób z wyznaczonym terminem przyjęcia planowego do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy oraz skierowanych do sanatorium.

Badania przeprowadzane w szpitalnym laboratorium finansowane są ze środków NFZ. Szpital nie wykonuje badań odpłatnych (tzw prywatnych).
W celu zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa epidemicznego pacjenci przyjmowani są wyłącznie po uprzedniej rejestracji telefonicznej.
Aby uniknąć kolejki mogącej prowadzić do niekorzystnej dla pacjentów kumulacji ludzi, a co za tym idzie naruszenia bardzo ważnych zasad dystansu społecznego, osoby rejestrowane zapraszane są na ustalone godziny.

Dla Państwa komfortu i bezpieczeństwa prosimy o bezwzględne stosowanie się do powyższych zasad oraz instrukcji udzielanych przez personel szpitala.

Rejestracja odbywa się wyłącznie pod numerem telefonu 76 72 11 945