W związku z decyzją Wojewody z dnia 26.10.2020 r. o zabezpieczeniu realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny  w Legnicy informuje, iż Oddział Neurologiczny ogranicza działalność do 3 łóżek wyłącznie dla pacjentów nagłych. Pododdział Udarowy funkcjonować będzie bez zakłóceń. Decyzją Wojewody wstrzymano również działalność Oddziału Psychiatrycznego Ogólnego i Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej.