schemat post-covidNa przestrzeni ostatnich miesięcy obserwujemy pojawiające się u ozdrowieńców wczesne i późne powikłania neurologiczne, pulmonologiczne, urologiczne, nefrologiczne, kardiologiczne, ogólnoustrojowe czy wreszcie psychiatryczno-psychologiczne. Celem organizacji opieki post-covid jest udzielenie szybkiej i skutecznej pomocy medycznej tym osobom. Stąd koncepcja skoordynowanej opieki ambulatoryjnej i stacjonarnej.

Zasady funkcjonowania pomocy określa załączony schemat, według którego pacjent odczuwający dolegliwości mogące wskazywać na powikłania po przebytej chorobie kontaktuje się z lekarzem rodzinnym.

Ten, jeśli istnieją wskazania, kieruje pacjenta do poradni chorób płuc. Lekarz specjalista chorób płuc zleca konieczne badania i podejmuje decyzję w sprawie dalszego leczenia tj skierowanie do poradni specjalistycznej, jednej z wymienionych.

Następnie pacjent może zostać skierowany do poradni rehabilitacyjnej lub na oddział rehabilitacyjny celem wdrożenia odpowiedniego stacjonarnego lub ambulatoryjnego procesu rehabilitacji.

Poradnia chorób płuc działa codziennie od poniedziałku do piątku od 7:00 do 14:35 (lekarz przyjmuje od 8:00) za wyjątkiem środy kiedy poradnia pracuje do 18:00 (a lekarz przyjmuje od 12:00)

Telefon do rejestracji 76 72 11 780

schemat post-covid