logo szpitalInformacja o organizacji porodów rodzinnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy w warunkach pandemii Covid-19 wraz z ankietą do wypełnienia.

 

ORGANIZACJA PORODÓW RODZINNYCH

w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w LEGNICY

W WARUNKACH  PANDEMII  COVID-19

 

Pragniemy podkreślić, że konsultanci krajowi w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz perinatologii – mając na uwadze zdrowie kobiet rodzących oraz zdrowie personelu medycznego – nadal nie zalecają łagodzenia ograniczeń dotyczących opieki w zakresie położnictwa i ginekologii. Wierzymy jednak, że odpowiedzialna obecność osoby bliskiej podczas porodu zapewni wewnętrzne poczucie bezpieczeństwa oraz zmniejszy stres związany z porodem.

 

1. Zgodnie z obowiązującymi zaleceniami porody rodzinne powinny odbywać się w sali porodowej z oddzielnym węzłem sanitarnym. Szpital dysponuje jedną salą porodową spełniającą w/w wymagania.

2. Obecnie możemy zapewnić jednej pacjentce i tylko w sytuacji kiedy nie będzie rodzącej z podejrzeniem i/lub z COVID- 19, ponieważ w dobie pandemii sala ta, została do tego przystosowana.

3. Ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa epidemiologicznego, w przypadku braku miejsca w sali z oddzielnym węzłem sanitarnym porody rodzinne będą mogły odbywać się równocześnie w pozostałych salach porodowych wyłącznie po wykluczeniu przez lekarza dyżurnego ryzyka zakażenia SARS CoV-2

4. Decyzja o możliwości porodu rodzinnego podejmowana jest przez lekarza Izby Przyjęć, po analizie ankiety epidemiologicznej oraz po wstępnym badaniu Pacjentki.

5. W porodzie rodzinnym może uczestniczyć tylko jedna osoba towarzysząca.

6. Osoby pozostające w kwarantannie lub w trakcie izolacji nie mogą uczestniczyć w porodzie i wchodzić na teren szpitala.

7. Osoby przygotowujące się do porodu powinny przez 14 dni przed terminem porodu ograniczyć kontakt do minimum z osobami obcymi, celem zminimalizowania prawdopodobieństwa zakażenia koronawirusem.

8. Przed porodem, osoba towarzysząca powinna zamieszkiwać z kobietą rodzącą przez okres min. 14 dni. W dniu porodu osoba towarzysząca musi być zdrowa, nie objęta kwarantanną oraz izolacją, bez styczności z chorym lub podejrzanym o zakażenie COVID-19. W celu zminimalizowania ryzyka zakażenia koronawirusem .

9. Osoba towarzysząca rodzącej:

- przy przyjęciu do szpitala wypełnia ankietę  epidemiologiczną,

- pod nadzorem położnej z Izby Przyjęć przebiera się w środki ochrony osobistej
(ubranie/ fartuch jednorazowy, rękawice, maska chirurgiczna),

- środki ochrony osobistej zapewnia szpital,

- osoba towarzysząca musi bezwzględnie przestrzegać poleceń personelu medycznego. Nie może opuszczać wskazanej sali porodowej. W przypadku zabiegów medycznych, np. znieczulenie zewnątrzoponowe, poród zabiegowy, itp., osoba towarzysząca może zostać poproszona o opuszczenie sali i oczekiwanie we wskazanym miejscu. Związane jest to z koniecznością przebywania w sali porodowej odpowiedniej ze względów epidemiologicznych ilości osób. Nieprzestrzeganie tych zasad może skutkować nakazem natychmiastowego opuszczenia Szpitala. Po okresie 2h po porodzie, osoba towarzysząca zobowiązana jest do opuszczenia Bloku Porodowego oraz budynku Szpitala.

- przez cały czas pobytu w szpitalu ma założone rękawice i maskę ( zakryty nos i usta) oraz dezynfekuje ręce,

- może zostać wpuszczona w momencie rozpoczęcia porodu i powinna opuścić oddział
w ciągu 2 godzin po porodzie,

- ściśle podporządkowuje się wszelkim zaleceniom organizacyjnym personelu medycznego,

- przebywa tylko w wyznaczonym pomieszczeniu, nie opuszcza go,

- posiada własny prowiant (wodę do picia).

 

*ZAŁĄCZNIK ANKIETA dla osoby towarzyszącej w porodzie - plik PDF