neonatologia badania
Wojciech Kowalik, lekarz kierujący oddziałem neonatologicznym z pododdziałem intensywnej terapii wcześniaków, noworodków i dzieci.
 
Realizujemy projekt wczesnego wykrywania wad rozwojowych serca u noworodków oraz badań przezciemieniowych u noworodków w ramach programu finansowanego z budżetu samorządu Województwa Dolnośląskiego.
- Zbadano 101 noworodków urodzonych w lutym br – mówi Wojciech Kowalik, lekarz kierujący oddziałem neonatologicznego z pododdziałem intensywnej terapii wcześniaków, noworodków i dzieci. - Wykryliśmy trzy wady serca, które jednak nie stanowią zagrożenia życia i istnieje szansa na samoistne zamknięcie ubytków przegród.
Zdaniem Wojciecha Kowalika świadczy to o dobrej diagnostyce prenatalnej wykonywanej przez lekarzy położników naszego szpitala. - W badaniach przezciemieniowych poszukujemy wad rozwojowych ośrodkowego układu nerwowego oraz powikłań porodu w postaci krwawień - dodaje W. Kowalik. -W przebadanych przypadkach nie stwierdzono żadnej wady układu nerwowego ani też jakichkolwiek urazów ośrodkowego układu nerwowego.
Jest to probierz opieki położniczej świadczonej przez personel oddziału położniczego naszego szpitala, który jak dotychczas wypada wzorowo.
 
neonatologia badania
Wojciech Kowalik przeprowadza badania noworodków.