Dzień Pielęgniarek i Pielęgniarzy
 
12 maja obchodzimy Dzień Pielęgniarek i Pielęgniarzy. Kilka dni temu był Dzień Położnych… Jakże trudno dziś złożyć Wam, drodzy Pracownicy naszego Szpitala, tradycyjne życzenia zdrowia, pomyślności w pracy zawodowej i w życiu prywatnym…
Miniony rok, ostatnie miesiące, tygodnie, dni - w obliczy pandemii - uzmysłowiły nam jak bardzo wszyscy jesteście potrzebne i potrzebni nam - pacjentom i mieszkańcom regionu. Te ważne Dni Waszych Świąt nie pozwalają jednak dziś na świętowanie. Codziennie walczycie o zdrowie i życie naszych Pacjentów. Pot, zmęczenie, wyczerpanie, poświęcenie, życzliwość… brak słów by właściwie określić Waszą pracę. Pozwólcie jednak, że w tym jakże trudnym okresie, także w imieniu Pacjentów, złożę Wam życzenia zdrowia, siły, znalezienia chwili na wypoczynek, czasu dla rodziny...
Anna Płotnicka – Mieloch
Dyrektor Wojewódzkiego
Szpitala Specjalistycznego
w Legnicy