Mamy umowę na wykorzystanie unijnych funduszy. Chodzi o projekt za 12 milionów złotych. To pierwszy w historii szpitala tak poważny finansowy zastrzyk na tego typu zakupy.
Dzięki tym pieniądzom w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 szpital będzie mógł kupić ponad sto sztuk rozmaitych specjalistycznych urządzeń medycznych. Dofinansowanie z UE wyniesie ponad 9,6 mln zł, wsparcie z Urzędu Marszałkowskiego to ponad 2,4 mln zł. W sumie wartość projektu wyniesie ponad 12,1 mln zł. Realizacja wszystkich zakupów potrwa do końca 2010 roku i będzie największym, jak dotychczas przedsięwzięciem szpitala współfinansowanym przez Unię Europejską.

Dla porównania tegoroczny budżet naszej placówki to ponad 100 mln zł, zatem unijny program stanowi ponad 12 proc. jego wartości.

Obowiązkową unijną naklejkę nakleiła na tomograf dla oczu (pierwszy zakup z unijnego projektu) Beata Piotrowska-Hercuń, ordynator oddziału okulistycznego.

FOT. MAM

 

 

 

 

 

Niemal każdy oddział szpitalny otrzyma nowy sprzęt, najwięcej urządzeń trafi do Centralnej Sterylizatorni i OIOM – u. W rezultacie poziom naszych usług radykalnie się podniesie (więcej pacjentów przebadanych w krótszym czasie). Szacunkowe dane mówią, że liczba badań przeprowadzonych przy użyciu tylko sześciu (ultrasonograf ogólny i okulistyczny, laparoskop, artroskop, zestaw intensywnego nadzoru i aparat do ogólnego znieczulenia) z 38 planowanych do zakupienia asortymentów, wzrośnie o ponad 10200.

Nie jest to jedyny program unijny, do którego szykuje się szpital. Oczekujemy na decyzję

w sprawie dofinansowania w wysokości ponad 8,8 mln zł na modernizację Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z budową lądowiska dla śmigłowców ratowniczych. Do inwestycji ma dołożyć się też Urząd Marszałkowski w kwocie ponad 1,7 mln zł. Nasz projekt (złożony 1 grudnia 2008 roku) został wysoko oceniony. Ostateczną decyzję poznamy w październiku tego roku.

Ponadto podpisaliśmy umowę konsorcjum z 19 innymi placówkami służby zdrowia na Dolnym Śląsku i wspólnie zabiegamy o pieniądze na realizację programu informatycznego „Dolnośląskie e-zdrowie”, którego wartość w naszym przypadku wyniesie ponad 840 tys. zł, z tego dotacja z UE – ponad 717 tys. zł, a z Urzędu Marszałkowskiego – ponad 120 tys. zł. Dzięki temu programowi szpital znajdzie się w dolnośląskiej sieci elektronicznego gromadzenia i przechowywania danych o pacjencie, przebytych chorobach i zastosowanym leczeniu. W tej formie dane te (także zdjęcia RTG, czy wyniki badań tomografii komputerowej ) będą mogły być przesyłane do tych poradni lub szpitali, gdzie aktualnie leczy się dany pacjent.

Szpital ma koncie jeden już zrealizowany projekt z unijnych pieniędzy. W 2008 roku zakończyliśmy przebudowę pomieszczeń technicznych i magazynowych na kotłownię parową. Koszt inwestycji to ponad milion złotych, z których ponad 790 tys. zł pochodziło z Unii Europejskiej.