Nasz szpital przoduje w wykorzystaniu unijnych pieniędzy. Na opublikowanej właśnie liście rankingowej Urzędu Marszałkowskiego zajmujemy trzecie miejsce z kwotą 1,9 mln zł. Wyprzedziły nas tylko Akademia Medyczna we Wrocławiu (5,4 mln zł) oraz Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (11,1 mln zł). Ranking opracowano na podstawie wniosków o płatność złożonych w styczniu tego roku.
Przypomnijmy, że województwo dolnośląskie rywalizuje z 15 innymi w Polsce o dodatkową pulę aż 400 mln zł unijnych pieniędzy. Dostanie ją ten region, który do końca tego roku wykorzysta największą kwotę unijnych dotacji. Podstawą jest składanie w przewidzianych terminach kolejnych wniosków o płatność.
Legnicki szpital realizuje w tym roku program zakupu nowoczesnego sprzętu medycznego o wartości ponad 12 mln zł. Fundusze pochodzą właśnie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013.
ZB