Dobiegają końca przygotowania do zorganizowania w szpitalu lokalu wyborczego w sali konferencyjnej. Sala wraz z urnami ma być gotowa na czwartek 4 czerwca. Tego dnia lokal zostanie sprawdzony przez przedstawicieli Miejskiej Komisji Wyborczej, a następnie zamknięty i opieczętowany.

W szpitalu będą dwie urny, w tym jedna przenośna. To istotna zmiana w stosunku do zasad prowadzenia głosowania chociażby w 2008 roku, podczas wyborów parlamentarnych. Wtedy dopuszczona była tylko urna stacjonarna. W dniu wyborów 7 czerwca komisja obejdzie wszystkie oddziały szpitalne z przenośną urną, aby obłożnie chorzy mieli szansę zagłosować.

Do 5 czerwca do godziny 10.00 szpital prześle do Miejskiej Komisji Wyborczej listy wszystkich pacjentów, aby mogli być wpisani do rejestru wyborców. Głosowanie zaplanowano od godziny 8.00 do 22.00. W komisji wyborczej znajdzie się też przedstawicielka szpitala. Od wielu lat funkcję tę pełni pani Krystyna Lewandowska.

Wewnątrz lokalu wyborczego jak i przed wejściem do szpitala zostaną umieszczone flagi Unii Europejskiej i narodowe.