Badania kliniczne

10
TRC112121
Glaxosmithkline Research and Development Limited
"Randomizowane, kontrolowane placebo,prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, wieloośrodkowebadanie fazy III, oceniające azacytydynę z eltrombopagiem lub placebo w leczeniu chorych z zesp. mielodysplastycznymi ryzyka pośr.-1 (INT1), pośr.-2(INT2) i IPSS"
dr. n. med Jadwiga Hołojda
ZAKOŃCZONE
UR.DBL.BLE.475.0333.2014