Badania kliniczne

11
54767414MMY3007
Janssen-Cilag, International NV Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse, Belgium
Otwarte, kontrolowane,prowadzone z zastosowaniem randomizacji badanie fazy 3 dotyczące lecz. schem. VMP w porównaniu do leczenia skojarz. preparatem daratumumab i VMP(D-VMP)u wcześniej nieleczonych chorych na szpiczaka mnogiego nie kwalifik. się do chemio
Dr. n.med. Jadwiga Hołojda
ZAKOŃCZONE
UR.DBL.BLE.475.0156.2015