Badania kliniczne

12
GS-US-312-0118
Gilead Sciences International, Ltd. 333 Lakeside Drive,Foster City, California
Randomizowane bad. 3 fazy pro. metodą otwartej próby,oceniające skuteczność i bezpieczeństwoidelalizybu w sko. obinutuzumaben w por. z chlorambucylem w skoj. z obinutuzumabem w por. z chlorambucylem w skoj. z obinutuzumabem u nielecz. pacj. z białacz.limf
dr n. med. Jadwiga Hłojda
ZAKOŃCZONE
UR.DBL.BLE.4500.0157.2015