Badania kliniczne

14
ACE -CL-007
Acerta Pharma B.V.Kloosterstraat 9, 5349 AB Oss Holandia
Randomizowanie wieloośrodkowe bazy fazy III, proadzone metodą otwrtej próby w trzech grupach nieleczonych wcześniej paxjentów z przewlekłą białaczką limfocytową, przyjmująych: obnituzumab w skojarzeniu z chlorambucylem, ACP -196 w skojarzeniu z obinutuzumabem oraz ACP-196 w monoterapii"
dr n. med. Jadwiga Hołojda
ZAKOŃCZONE
UR.DBL.BLE.4500.0421.2015