Badania kliniczne

16
MOR208C204
MorphoSys AG. SemmelweisstraBe 7, 82152 Planegg, Niemcy
Randomizowanie, wieloośrdkowe badanie fzy II/III oceniające stosowanie preparatu MMOR00208 w skojarzeniu z bendamustyną u pacjentów z nowotworem lub opornym na leczenie chłoniakiem rozlanym z dużych komórek B (R-R DLBCL),którzy nie kwalifikują się do wysokodawkowej chemioterapii (HDC) i autologicznego przeszczepiania koórwk macierzystych (ASCT) -B-Mind
dr n. med. Jadwiga Hołojda
marzec 2017
UR.DBL.BLE.4500.0106.2016