Badania kliniczne

17
54767414MMY3012
Jansen-Cilag Polska Sp. z o.o.
Randomizowanie, wieloośrodkowe badanie kliniczne fazy 3 mające na celu porównanie postaci podskórnej oraz postaci dożylnej daratumumabu, stosowanych w leczeniu pacjentów ze szpiczakiem mnogim nawrotowym lub opornym na leczenie
dr n. med. Jadwiga Hołojda
ZAKOŃCZONE
UR.DBL.BLE.4500.0372.2017