Badania kliniczne

18
MEDI4736-DLBCL-001
Celegne International II S.a.r.l, Rue des Moulinis 4, 2108 Couvet Szwajcaria
Wieloośrodkowe badanie II fazy prowadzone metod otwartej próby oceniajace bezpieczeństwo stosowania i aktywność kliniczną durwalumabu w skojarzeniu z rytuksymabem, cyklofosfamidem, doksorubicyną, wunkrystyną i prednizonem (schemat R-CHOP) lub z lenalidomidem plus schemat R-CHOP u pacjentów z uprzednio nieleczonym rozlanym chłoniakiem z dużych limfocytów B z grupy dużego ryzyka
dr n. med. Jadwiga Hołojda
2017-2024
UR.DBL.BLE.4500.0261.2017