Badania kliniczne

2
CYC682-12 (A4)
Cyclancel Limited 1 James Lindsay Place, Dundee DD1 5JJ, Wielka Brytania
Randomizowanie badania III fazy dotyczące doustnego stosowania sapacytabiny u pacjentów w podeszłym wieku z nowo zdiagnozowaną ostrą białaczką
dr. n.med. Jadwiga Hołojda
Kwiecień 2014 - Maj 2014, styczeń 2015, sierpnień 2015
UR.DBL.BLE.475.0151.2014