Badania kliniczne

20
BGB-3111-212
BeiGene Irleand Limited
Międzynarodowe randommizowane badanie otwarte fazy II, w celu ochrony produktu BCG-3111 w skojarzeniu z obinutuzumabem w porównaniu z monoterapią obinutuzumabem w leczeniu pacjentów z nawracającym lub opornym na leczenie chłoniakiem grudkowym
dr n.med. Jadwiga Hołojda
1-02-2018 do 1-02-2021
UR.DBL.BLE.4500.0136.2018