Badania kliniczne

22
BGB-3111-306
BeiGene Ltd
Wieloośrodkowe, randomizowane, prowadzone metodą otwartej próby badanie kliniczne fazy 3 mające na celu porównanie leczenia zanubrutynibem (BGB-3111) w skojarzeniu z rytuksymabem wobec leczenia bendamustyną w skojarzeniu z rytuksymabem u chorych z uprzednio nieleczonym chłoniakiem z komórek płaszcza, którzy nie kwalifikują się do przeszczepu komórek macierzystych
dr n. med. Hadwiga Hołojda
luty 2020-lipiec 2026
DBL.474.1.2020