Badania kliniczne

23
BGB-3111-305
BeiGene Ltd
Randomizowane badanie kliniczne fazy III z zanubrutinibem (BGB-3111) w porównaniu z ibrutinibem u pacjentów z nawrotowo-oporną postacią przewlwkłej białaczki limfocytowej lub chłoniakiem z małych limfocytów.
dr n. med. Hadwiga Hołojda
listopad 2019 - wrzesień 2025
UR.DBL.BLE.4500.0437.2018