Badania kliniczne

24
INCB50465-309
Incyte Corporation, 1801 Augustine Cut-Off, Wilimington, DE 19803
Randomizowanie, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, kontrolowanie placebo badanie 3 fazy. Oceniające skutecność i bezpieczeństwo stosowania parsaclisibu u uczestników z pierwotną niedokrwistością autoimmunohematlogiczną z przeciwciałami typu ciepłego.
dr n. med. Jadwiga Hołojda
15 miesięcy
DBL.474.677.2021