Badania kliniczne

25
KCP-330-009
Karyopharm Therapeutics Inc; 85 Wells Avenue; Newton, MA 02459 USA
Prowadzone metodą otwartej próby badanie fazy 2b Selinexoru (KTP-330) u pacjentów z nawrotowym/opornym rozlanym chłoniakiem z dużych komórek B (DLBCL)
dr n. med. Jadwiga Hołojda
08/2021 do 02/2025
DBL.474.564.2021