Badania kliniczne

26
LOXO BTK 20020
Loxo Oncology, Inc
Randomizowanie, prowadzone metodą otwartej próby badanie fazy III porównujące LOXO-305 z wybraną przez badacza metodą leczenia u pacjentów z przewlekłą białaczką limfocytową /chłoniakiem z małych limfocytów leczonych wcześniej inhibitorem kinazy tyrozynowej Brutona
dr n. med. Jadwiga Hołojda
2022-2025
DBL.4500.79.2021