Badania kliniczne

27
20-NIO-0002
Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie, ul. W.K Roentgena 5, 02-781 Warszawa
Badanie niekomercyjne - Porównanie skuteczności i bepieczeństwa obinutuzumabu i rytuksymabu w leczxeniu skojarzonym u dorosłych chorych na ostrą białaczkę limfoblastyczną z ekspresją CD20"
dr n. med. Jadwiga Hołojda
2022-2024
DBL.474.312.2021