Badania kliniczne

28
LOXO-BTK-20023
Loxo Oncology
Randomizowanie badanie fazy III prowadzone metodą otwartej próby, mające na celu ocenę pirtobrutynibu (loxo -305) w porównaniu z bandamustyną podawaną w skojarzeniu z rytuksymabem u nieleczonych pacjentów z przewlekłą białaczką limfocytową/chłoniakiem z małych limfocytów B (Bruin-CLL-313)
dr n. med. Jadwiga Hołojda
2022-2025
DBL.4500.540.2021