Badania kliniczne

3
OMB 110918
Glaxosmithcline Research & Development Wielka Brytania
Randmizowanie prowadzone metodą otwartej próby badanie porównujące leczenie skojarzone ofatumumabem i bendamustyną z monoterpaią bendamustyną w chorych z indolentnymi B-komórkowymi chłoniakami nieziarniczymi po niepowodzeniu leczenia rituksymabem lub sch
dr. n.med. Jadwiga Hołojda
ZAKOŃCZONE
272/UR/CEBK/08/10