Badania kliniczne

30
SY-1425-301
Syros Pharmacuticals Inc 35 Cambridge Park Drive MA 02140
Randomizowanie prowadzone medtodą podwójnie ślepej próby z grupą kontrolną otrzymjącą placebo fazy III dotyczące stosowania preparatu tamibaroten w skojarzeniu z azacytydyną w prównaniu z placebo w skojarzeniu z azacytydyną u dorosłych pacjentów u których niedawno rozpoznano zespół mielodysplastyczny wysokiego ryzyka z ekspresją RARA (select-MDS-1)
dr n. med. Jadwiga Hołojda
DBL.4500.604.2021