Badania kliniczne

6
GS-US-312-0123
ICON Clinical Research L.P.
Randomizowane badanie 3fazy prowadzone metodą podwójnie ślepej próby ,kontrolowane plcebo, oceniające skuteczność i bezpieczeństwo idelalisybu w skojarzeniu zbendamustyną i rytuksymabem u wcześniej nieleczonych pacjentów z przewlekłą białaczką limfocytową
dr. n.med. Jadwiga Hołojda
wrzesień 2014r - lipiec 2022r
UR.DBL.BLE.475.0203.2014