Badania kliniczne

7
MabionCD20-002NHL
Mabion S.A. ul. Józefów 9 ; 99-300 Kutno
Zrandomizowane, obejmujące dwie zrównoważone równoległe grupy pacjentów, przeprowadzone metodą podwójnie ślepiej próby badanie porównawczej biorównoważności leku MabionCD20 (Mabion SA) w porównaniu do leku :MabThera u pacjentów z rozlanym chłoniakiem
dr. n.med. Jadwiga Hołojda
maj 2014r - wrzesień 2015r
UR.DBL.BLE.475.0362.2014