Badania kliniczne

8
54767414MMY3003
Janssen-Cilag International N.V. Turnhoutseweg 30;B-2340 Beerse, Belgia
Badanie kliniczne fazy 3 mające na celu porównanie terapii skojarzonej daratumumaben, lenalidomidem i deksametazonem(DRd) z terapią skojarzoną lenalidomidem i deksametazonem (Rd) u pacjentów ze szpiczakiem mnogim nawrotowym lub opornym na leczeni mnogim
dr n.med. Jadwiga Hołojda
październik 2014r - 31 maja 2017r
UR.DBL.BLE. 475.0365.2014