W celu zaspokojenia potrzeb pacjentów Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy podjął decyzję o ciągłym podnoszeniu standardów jakości usług medycznych. Przy tej okazji sformułowano misję placówki, która brzmi:  
  
"Niesiemy pomoc - dajemy zdrowie"