ZAKŁAD MEDYCYNY LABORATORYJNEJ - Zespół pracowni diagnostycznych

 

Punkt pobrań czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 14:00 tel. (76) 72 11 670

Materiał na badania zlecone w trybie "pilne" pobierany jest we wszystkie dni tygodnia przez całą dobę. 

Lokalizacja: Budynek główny (1B), parter

Recepcja: tel. (76) 72 11 670

Kierownik Zakładu - dr Marek Majsnerowicz tel. (76) 72 11 671

Pracownia biochemiczna - mgr Anna Markiewicz tel (76) 72 11 948

Pracownia koagulologiczna - mgr Agnieszka Dębicka tel (76) 72 11 674

Pracownia immunochemiczna - mgr Anna Paliszkiewicz tel (76) 72 11 948

Pracownia hematologiczna - mgr Danuta Charatonik tel (76) 72 11 678

Pracownia analityki ogólnej –  tel. (76) 72 11 676

 

Pracownia serologii transfuzjologicznej - mgr Łucja Szumksta tel (76) 72 11 935

Zakres działalności pracowni serologii transfuzjologicznej:

- grupy krwi
- przeciwciała
- próby zgodności
- krewkarty - czyli identyfikacyjne karty grupy krwi
- immunoprofilaktyka konfliktu serologicznego między matką a dzieckiem.

Szpitalny Bank Krwi

tel. (076) 72 11 935 FAX (076) 72 11 672

więcej...

 

 Badania laboratoryjne są wykonywane:

- na podstawie skierowań od lekarzy rodzinnych i specjalistów (bezpłatnie tylko w ramach umów podpisanych pomiędzy lekarzem a Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Legnicy)

- jako badania komercyjne.

 

Harmonogram pracy:

 

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
730 - 1400 730 - 1400 730 - 1400 730 - 1400 730 - 1400

- wydawanie wyników następnego dnia po pobraniu, od poniedziałku do piątku w godz. od 11:00 do 15:00

- badania zlecone na skierowanie "pilne" wykonywane są codziennie przez 24 godz.

- badania wykonywane w dni świąteczne i wolne od pracy oraz po godzinie 15:00 obciążone są dopłatą w wysokości 50% wartości badania

Cennik badań jest dostępny w zakładce "cenniki" albo pod numerem telefonu 76 72 11 313 lub 76 72 11 310.

 

OŚWIADCZENIE I UPOWAŻNIENIE

1. Pacjenci ambulatoryjni, nieposiadający skierowania na badania laboratoryjne, zobowiązani są do złożenia oświadczenia dostępnego w punkcie pobrań, w którym wyrażają zgodę na pobranie krwi.

Wzór oświadczenia...

2. Pacjenci, którzy nie mogą odebrać wyników osobiście, zobowiązani są do wypełnienia upoważnienia dostępnego w punkcie pobrań.

Wzór upoważnienia...

 

PRZYGOTOWANIE PACJENTA DO BADAŃ LABORATORYJNYCH:

 

Standardowe warunki pobrania krwi do badań:

- na czczo (nie przyjmować posiłku po godz. 18:00 dnia poprzedniego)
- po przespanej nocy
- w godzinach porannych od 7:00 do 10:00
- w miarę możliwości po odstawieniu leków (po konsultacji z lekarzem)
- w dniu poprzedzającym badanie ograniczyć wysiłek fizyczny i stosować normalną dietę

W zależności od rodzaju badania dopuszcza się możliwość pobierania materiału w innych porach z zaznaczeniem godziny pobrania.

   

Bezwzględnie na czczo powinna być pobrana krew na badanie:

- morfologia 
- glukoza
- parametry gospodarki lipidowej
- LDH
- bilirubina
- kwas moczowy
- białko
- fosfor
- magnez
- wapń
- żelazo.

 

Pozyskanie moczu do badań laboratoryjnych:

1. Mocz do badania ogólnego powinien być oddany przez pacjenta rano, z pierwszej porannej mikcji, z tzw. "środkowego strumienia" 
- przed planowanym badaniem moczu zaleca się unikanie znacznych wysiłków fizycznych
- przynajmniej dzień przed planowanym oddaniem moczu na badanie zaleca się powstrzymanie od stosunków płciowych
- w okresie około menstruacyjnym i w czasie menstruacji należy rozważyć celowość badania
- pojemniki powinny być jednorazowe
- oddanie moczu powinno być poprzedzone dokładnym umyciem narządów sąsiadujących z ujściem cewki moczowej
- do pobrania moczu od noworodków i dzieci stosuje się woreczki z hipoalergiczną taśmą klejącą.

2. Dobowa zbiórka moczu.
 Zbiórkę rozpoczyna się rano po opróżnieniu pęcherza i odrzuceniu porcji moczu po nocy. Należy zanotować godzinę rozpoczęcia zbiórki (np. 7:00). Przez 24 godz. zbieramy wszystkie porcje moczu do czystego, wydezynfekowanego naczynia oddając ostatnią porcję dokładnie o 7:00 rano dnia następnego. Mocz dokładnie wymieszać, zmierzyć całą objętość a do laboratorium oddać próbkę ok. 50 ml z informacją o objętości całej zbiórki i  czasie trwania tej zbiórki.

 

WYKAZ WYKONYWANYCH BADAŃ:

Hematologia

- morfologia
- morfologia z rozmazem
- retikulocyty
- rozmaz mikroskopowy ręczny
- OB
- eozynofilia - wymaz
- płytki krwi - metoda mikroskopowa
- płytki krwi - metoda z gentamycyną
- mielogram
- FAG

Koagulologia

- wskaźnik protrombinowy (PT i INR)
- APTT
- czas trombinowy
- fibrynogen
- D-dimery (metoda ilościowa)
- antytrombina III
- APTT korygowany

Analityka ogólna

-  mocz - badanie ogólne

 - mocz dobowy (glukoza, białko, kreatynina, kwas moczowy, elektrolity) 

mocz - liczba Addisa

 • kał - badanie ogólne
 • kał - krew utajona
 • PMR - badanie ogólne
 • płyny z jam ciała
 • wymaz z pochwy (na obecność z plemników)

Diagnostyka cukrzycy

 • glukoza na czczo
 • krzywa cukrowa
 • hemoglobina glikowana (HbA1C)
 • insulina
 • C-peptyd

Diagnostyka anemii

 • morfologia
 • TIBC
 • transferyna
 • ferrytyna
 • retikulocyty
 • witamina B12
 • kwas foliowy
 • żelazo

Diagnostyka odczynów zapalnych i chorób reumatologicznych

 • OB
 • CRP ilościowo
 • a-CCP
 • RF ilościowo
 • prokalcytonina

Diagnostyka gospodarki lipidowej

 • cholesterol całkowity
 • HDL-cholesterol
 • LDL-cholesterol
 • triglicerydy

Diagnostyka chorób wątroby

 • AST
 • ALT
 • ALP
 • GGTP
 • bilirubina całkowita
 • bilirubina związana
 • elektroforeza białek
 • AFP
 • przeciwciała przeciwjądrowe (5 różnych profili).

Diagnostyka chorób trzustki

 • amylaza (surowica/mocz)
 • CA 19-9
 • wapń
 • albuminy

Diagnostyka chorób nerek

 • mocznik
 • kreatynina
 • e GFR
 • klirens kreatyniny
 • badanie ogólne moczu
 • elektrolity (Na, K)
 • albuminy

Diagnostyka chorób nowotworowych

 • CEA
 • AFP
 • PSA całkowite
 • CA-125
 • CA 19-9
 • CA 15-3
 • Cyfra 21-1
 • HE4
 • algorytm ROMA

Diagnostyka chorób serca

 • CK
 • Troponina I
 • BNP

Diagnostyka chorób tarczycy

 • TSH
 • FT3
 • FT4
 • anty-TPO
 • anty-TG

Hormony płciowe

 • estradiol
 • progesteron
 • FSH
 • LH
 • prolaktyna
 • testosteron

Leki

 • digoksyna
 • kwas walproinowy
 • karbamazepina

Diagnostyka infekcji

 • HBs-Ag
 • a-HBs
 • a-HCV
 • a-Cytomegalowirus IgM
 • a-Cytomegalowirus IgG
 • a-Toxoplazmoza IgM
 • a-Toxoplazmoza IgG
 • awidność Toxoplazma
 • a-Chlamydia Pneumoniae IgM
 • a-Chlamydia Pneumoniae IgG
 • a-Chlamydia Trachomatis IgM
 • a-Chlamydia Trachomatis IgG
 • a-Mycoplasma Pneumoniae IgM
 • a-Mycoplasma Pneumoniae IgG
 • a-Borelioza  IgM (metoda ELISA)
 • a-Borelioza  IgG (metoda ELISA)
 • a-Borelioza IgM (metoda WESTERN BLOT)
 • a-Borelioza  IgG (metoda WESTERN BLOT)
 • a-Helicobacter pylori IgG


Białka specyficzne

 • Immunoglobulina G (IgG)
 • Immunoglobulina A (IgA)
 • Immunoglobulina M (IgM)
 • Immunoglobulina E (IgE)
 • Transferyna
 • Ferrytyna
 • wolne lekkie łańcuchy lambda (FLC λ )
 • wolne lekkie łańcuchy kappa (FLC κ )
 • Beta-2-mikroglobulina (ß-2-M)

 

CERTYFIKATY POTWIERDZAJĄCE UCZESTNICTWO ZAKŁADU

W KONTROLI ZEWNĄTRZLABORATORYJNEJ